Čas radosci, veselosci

7,00 

Koledy sa spievali v kostole, v rodinnom kruhu a najviac ich odznelo pri koledníckych obchôdzkach dedinou. Tak tomu bolo i je na Vianoce v Červeníku…a ukážku si môžete vypočuť na našom CD. Okrem kolied z Červeníka a okolia si môžete vypočuť aj čast Vianočnej omše F dur (č.3) od pátra Zruneka, ktorá sa uchovala vďaka Edmundovi Paschovi….

Popis

Zoznam piesni:

1. Dríme ciško stádo [7:20]
Dvanástá hodzina
Pospíchajme šeci v duchu
2. Ket Panna Mária [8:00]
Ej, Martin, či čuješ
Pred Talajkov
3. Zrunek – 18. storočie [15:58]
Vianočná omša F dur
4. V betlémském salaši [11:50]
Čo sa zjavilo
Pospolu sa poberajme
Podte chlapci k nám
Raduj sa, vesel sa
5. Hore, hore pastuškovia [12:22]
Blažená noc
Hore, hore hospodinka
Pásli ovce valasi
Z jemnej strany hájka
Sedzí vrabec
Čo koho do toho
Padov Míšo
Čas Radosci, veselosci
Prosíme vás
Zbohom sa tu mávajte

Demo ukážka: