ĽH Malí a Mladí huslisti

Druhá generácia mladých hudobníkov vyrastá v husľovej triede v Červeníku, kt. je pobočkou ZUŠ Hlohovec už 13. Rok. Myjavských slávností 2009 sa zúčastnili ako najmladší účinkujúci v súťažnom programe DĽH Cena Samka Dudíka. V roku 2010 získali 1. miesto na Regionálnej súťažnej prehliadke detských ľudových hudieb v Križovanoch a 2. miesto na krajskej súťaži v Skalici. Odvtedy huslisti povyrástli, do triedy v Červeníku pribudli mnohí ďalší mladší začínajúci žiaci, nielen z Červeníka, ale aj z ďalších siedmych okolitých obcí. No a tak pri príprave minuloročného vianočného koledovania sa z detí vytvorili opäť dve detské ľudové hudby: starší zručnejší Mladí huslisti a menší začínajúci Malí huslisti.