Dzívčence verešvárske

7,00 

Obyvateľov Červeníka, bývalého Verešváru, sprevádzala hudba a spev takmer pri všetkých rodinných, spoločenských, príležitostných a výročných zvykoch. Tak je to i v prípade Mladých huslistov. Ľudové piesne ich sprevádzajú počas celého štúdia hry na husliach. Svedčí o tom aj táto hudobná nahrávka. Tvoria ju staré piesne z Červeníka a Dolného Považia. Tematicky sú to piesne vojenské, ľúbostné, žartovné, svadobné, pracovné, zbojnícke. Dnešný mladý poslucháč dobre reaguje a prijíma ľudovú pieseň a nechápe ju ako niečo neaktuálne. Len ju treba ponúknuť interpretovanú na dobrej úrovni a niekedy i jemu bližším spôsobom.

Popis

Zoznam piesni:

1. Dzívčence verešvárske[7:53]
Zaspala Kačenka
Ščebotala na úsvite
2. Pri Prešporku u Dunaja [8:43]
Samotná som po rodičoch
Čo sme my chlapci dožili
3. Ket sa lipka [8:14]
Ket sa tá sýkorka
Od kolieska
4. Tá Trnavská brána [7:06]
Okolo Trnavi
Na vrch Javorine
Nebudem dobrí
5. Išla na pivo [4:18]
Pome chlapci
6. Ket som ja k vám [6:26]
Bože, Bože
Žalo dzivča
7. Tancuj, tancuj [2:07]

Demo ukážka: