Narodzev sa nám

7,00 

Čas dlhých nocí a čakania na svetlo. Novembrové dni sa
skracujú, hmlisté rána sú čoraz studenšie a na začiatku decembra už
cítiť vo vzduchu sneh. Prichádza zima. Nástup zimného obdobia časovo
splýva s adventom, s očakávaním príchodu Mesiáša.

Popis

Boh nie je kdesi ďaleko a vzdialený. Nie je ani kdesi
hore, vysoko. Boh je medzi nami a s nami, Boh prišiel viditeľne na tento
svet ako bezmocné dieťa, dýchal náš vzduch, nosil naše oblečenie,
jedol naše jedlo. Stal sa bratom všetkých ľudí a teraz klope na dvere
tvojho srdca. Túži sa stretnúť aj s tebou.

Požehnané dni Vianoc
vám vinšujú Malí a Mladí huslisti z Červeníka

Hudobné spracovanie a dramaturgia: Katarína Bieliková
Hudobná réžia: Peter Šíma a Marek Bielik
Zvuková réžia: Peter Šíma
Návrh obalu a grafická úprava: Ivan Frankovič
Foto: Martin Hesko
Nahrané a zmixované v štúdiu: Musae Polymnia