ĽH Heskovci

Prvé verejné muzikantské účinkovania súrodencov Heskovcov – Dušan /kontrabas/, Jozef /harmonika/, Katarína /husle/ sa datujú 20-25 rokov späť, kedy začínali hrávať pri rodinných príležitostiach, spoločenských udalostiach v obci Červeník a jej okolí Hlohovec, Piešťany, Trnava, Modra, Bratislava, Nitra . V roku 1990 bol Jozef Hesko iniciátorom obnovenia činnosti Folklórnej skupiny Verešvaran, kde bola potrebná ľudová hudba, ako doprovod tanečnej zložky. V roku 1993 súrodenci účinkovali na súťaži ľudových hudieb v Špačinciach ako ľudová hudba FS Verešvaran. V roku 1996 v tej istej zostave sa zúčastňujú medzinárodného festivalu ľudových hudieb v Habovke na Orave, kde dostáva ľudová hudba FS Verešvaran pomenovanie od Doc. Viliama J. Grusku – Ľudová hudba Heskovci.

img_10012Do roku 2000 ako speváčka FS Verešvaran Dušanova manželka Lívia sa stáva členkou ĽH Heskovci. V roku 2003 pribudol nový člen , manžel Kataríny Heskovej – Bielikovej, Marek Bielik z Krakovian /trúbka/. Takže z ĽH súrodencov sa stáva rodinná ĽH Heskovci. Od roku 1993 sa Heskovci zameriavajú predovšetkým na výskum a interpretáciu ľudových piesní z Červeníka . Nadväzujú na tradíciu sláčikovej ľudovej hudby, o ktorej sú zmienky v obci z konca 19.storočia. Repertoár tvoria tiež ľudové piesne stredného a východného Slovenska, Slovensko-Moravského pomedzia, komorná i chrámová hudba a populárne piesne.

img_3808Dnes ich odovzdávajú a spolu hrajú s ďalšou generáciou. Je to detská ĽH Mladí huslisti. Tvoria ju žiaci husľovej triedy Kataríny Heskovej-Bielikovej. Trieda vznikla v roku 1998 v Červeníku a je súčasťou ZUŠ Hlohovec. Spoločná príprava a účinkovanie na mnohých kultúrnych podujatiach, prehliadkach a festivaloch viedli k tomu, že vo februári 2002 nahrali spolu Heskovci a Malí huslisti svoj prvý hudobný nosič „ Čas radosci, veselosci “ s ľudovými koledami a pastorálnou vianočnou omšou F-dur od pátra Zruneka /18.stor./. V júni 2002 nahrávajú svoj druhý hudobný nosič „ Verešvárskem poli “ so starými verešvárskymi ľúbostnými, vojenskými, svadobnými, žartovnými piesňami, známe detské ľudové piesne a dve piesne Evy Studeničovej z Moravského Jána zo zbierky Karola Plicku. V súčasnosti sa Heskovci venujú nácviku nových skladieb a piesní pre rozšírenie svojho repertoáru a jeho „ustálenie“.

p1000961ĽH Heskovci reprezentujú dolnopovažský folklór a trnavský región na vystúpeniach doma i v zahraničí. Zúčastňujú sa folklórnych festivalov v zahraničí – Belgicko, Poľsko, Česko a na Slovensku: Detva, Myjava, Habovka, Chrenovec-Brusno. Štýl a výraz sú založené na snahe o pravdivé vyjadrenie a čisté predvedenie hudobných myšlienok Na hudobnom spracovaní a úpravách sa podieľajú manželia Bielikoví.